Tunalı Hilmi Cd. No:105/7, 06680 Çankaya ANKARA | T: 0 538 480 32 10

Karabük Demir-Çelik Lisesi ve ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda, 2000-2005 yıllarında ihtisasını tamamlayıp Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmuştur. Uzmanlığın ardından aynı bölümde omurga fellowu olarak 2 yıl çalıştıktan sonra 2008-2010 yılları arasında özel hastanelerde ve muayenehanesinde çalışmıştır. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başlamış, 2012 yılında yardımcı doçent 2014'te doçent ve 2020 yılında profesör ünvanı almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Omurga Sağlığı merkezinde profesör olarak görevine devam etmektedir.

Profesör Doktor Halil Gökhan Demirkıran’ın üst ihtisas dalı çocuk ve erişkin omurga hastalıklarıdır. 2013 yılında Londra’da Stanmore Üniveristesi Omurga kliniğinde 5 ay ve San Fransisco Üniversitesi Omurga Hastalıkları merkezinde 4 ay klinik ve akademik çalışmalarda bulunmuştur. Dr. Demirkıran Hacettepe Üniversitesi’nde birçok akademik çalışmada bulunmuş omurga cerrahisi literatürüne ciddi katkı sağlamıştır. 5. Sınıf tıp fakültesi öğrencileri dönem koordinatör yardımcısı ve Türk Omurga Derneği yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. 
#
Tamam