Tunalı Hilmi Cd. No:105/7, 06680 Çankaya ANKARA | T: 0 538 480 32 10

Normal bir omurga, arkadan bakıldığında, tüm uzunluğu boyunca düzdür. Ancak omurgaya yandan bakıldığında fizyolojik yani normal eğrilikler görülür. Boynumuzda bir çukur yani servikal lordoz, omuzlardan göğüs kafesinin alt tarafına kadar olan sırt bölgesinde torasik kifoz adı verilen ılımlı bir kamburlaşma, bel bölgesinde ise lomber lordoz adı verilen bunun tersi bir eğrilik, çukurlaşma mevcuttur. Normal bir omurgada gövde ve başı pelvisin üzerinde dengeleyebilmek için birbirinin tersi olan bu eğrilikler gereklidir.

Normal bir torasik omurga 1. ve 12. torakal omurlar arasında yer alır ve torasik kifoz 2. ve 12. omurgalar arası 20o ila 50o arasında hafif bir kifozu olması gerekir. Sırt bölgesindeki kamburlaşma 50o‘nin üzerine çıktığında "hiperkifoz" olarak adlandırılır. Scheuermann kifozu hiperkifozun en klasik tipidir ve ergenlik döneminde omurların kamalaşmasının sonucu olarak gelişir. Erişkin hastalar öne doğru eğilmelerine sebep olan başka sebeplerle de zamanla postural hiperkifoz geliştirebilirler.

 
#
Tamam